Menu

Major Tõniste: Kuperjanovi pataljon treenib ajateenijaid sõjaks

KAITSEVÄGI ❯ Juuli teisel nädalal Kuperjanovi pataljoniülemana ametisse asunud major Toomas Tõniste ütles, et pataljoni ülesanne on valmistada ajateenijaid ette võimalikuks sõjaks, teisiti see tema sõnul olla ei saagi. Enne jalaväepataljoni ülemaks asumist teenis Tõniste pataljonis staabiülemana.

„Kui kõige hullem peaks juhtuma ja tekkima reaalne sõjaolukord, siis erinevad situatsioonid peavad olema sarnased sellele, mida ajateenija on oma teenistuse ajal juba tajunud ja õppustel ka harjutanud,” lausus Tõniste. „Tekkivad olukorrad ei tohi olla ajateenijatele võõrad.”

Pataljon püüdleb Tõniste sõnul väljaõppes selle poole, et mõista, milline võiks võimalik tulevane sõjaline konfl iktsituatsioon olla. „Püüame väljaõppel, treeningutel ja õppustel võimalikke olukordi läbi mängida,” lausus ta.

  • Tomi Saluveer
  • Fotod: FOTOSFERA / ANDREI JAVNAŠAN
  • Teisipäev, 6. september 2016 Võrumaa Teataja

 

 
 

 Statistika

 

Kategooria

Avalikustatud piltide arv albumis: 70
Avalikustamata piltide arv albumis: 0
Albumi vaatamised: 1951 x